#iziHloko – a note

For those of you who haven’t noticed, I don’t put the izihloko (newspaper headlines) on the blog anymore – to see them, you need to follow @isiKhovana on Twitter, or you can simply search for the #izihloko hashtag.

I give points for each one, and give cryptic clues as to how to translate them – since most of them are incomprehensibly divorced from their contexts. 

Give them a try, or simply read them for interest’s sake. Ideally, you should subscribe to Isolezwe (you can do it online) or go and buy your copy to read more.

Advertisements

The Eye-of-the-Nation of the-3rd-Day

Today I bring you the news (or the headlines, at any rate), for Wednesday’s Isolezwe (with a points system, as explained before. 

Front Page: Awalokothwanga amagama ezikhulu kukhishwa okaManase (25pts)

2nd Page: Zinswinyiwe izinhlelo zodado kuSABC (25 pts)

3rd Page: Kubibiyelwe amahlazo kokaManase ofingqiwe (15 pts)

4th Page: Kusinde ingane indoda iklabha unkosikazi wayo (10 pts)

5th Page: Kudutshulwe usomatekisi obaziwa ngoxolo (15 pts)

6th Page: Wayephuza utshwala owafa kuhlolwa ikhono (15 pts)

7th Page: Usatokile umshushisi ‘owadlwengula’ (10 pts)

8th Page: Kuyanuka yinkohlakalo kuMasipala (10 pts)

9th Page: Ufihlizwe yisitimela ethi uyawela eDurban Station (15 pts)

9th Page: Likhuzwe lalalela idimoni eNtshisekelo (10 pts)

10th Page: Ojahidada bakhiyele othisha bebhikisha (20 pts)

11th Page: Lisazicanasela iphoyisa elidubule ibhungu (20 pts)

12th Page (Editorial): Akube khona umnyakazo nakhu konakala ezikoleni (25 pts)

14th Page: Akubanga nazihibe kuqanjwa eyaseLovu (30 pts)

Enjoy! I particularly like page 10. Post comments to offer translations, please.

Yesterday’s Isolezwe headlines

Being in Gauteng is sometimes a big disadvantage.

Struggling up from the other side of the Linksfield Ridge before the sun had done anything but paint the road red, I arrived at the petrol station in Cyrildene. I went to the usual spot, picked it up, and realised – it was Isolezwe langoMsombuluko (noma lezolo, since today is Tuesday). 

So here are the headlines I was planning to give you – they’ve got points attached according to difficulty of translation. Have a go at them and let me know your translations.

Front Page: Usizi ubaba engqongqa nezingane zakhe ezine emjondolo (20 pts)

Picture: Ubashiye benkemile uMoshiywa (5 pts)

Pg 3: Kufunwa oweloli elibulale abangu-8 (10 pts)

Pg 4: Utholwe elenga obethinteka ecaleni lokubulala (20 pts)

Pg 6: Zikhonjwa kuleli izigidi nomcebo kaGaddafi waseLibya (25 pts)

Pg 6: Ufaniswa nento engekho okaManase (10 pts)

Pg 7: izinkulungwane Ukhozi FM luzalwa (10 pts)

Pg 10: Ifuna ukuba ngomakhonya eKZN iNFP (15 pts)

Pg 10: Kujutshwe uShabalala ukuxazulula (10 pts)

Pg 11: Kusolwa umfundisi ngokujola ebandleni (10 pts)

Pg 11: Ugwayi ubulala abantu abangu-44 000 ngonyaka kuleli (20 pts)

Pg 12: Isidumbu sitholwe sintanta emfuleni (20 pts)

Pg 12: Kusolwa isikhwele ngokufa kwezithandani (15 pts)

Pg 13: Induna isolwa ngokudla umhlaba ngodli (20 pts)

Pg 14: Asasibophile namanje amaketanga ayesibophe ngobandlululo (Column, 30 pts)

Selected Headlines from Isolezwe 16/05/2013

As usual on a Thursday, I popped in to the Caltex in Cyrildene to buy Isolezwe on my way back from my lesson in Yeoville. It was beautiful driving down the avenues, with plain trees and liquid ambers scattering themselves over the road in the tentative autumn morning light. With the headlines staring at me full of intrigue and accusation all the way home, I unfolded the paper and began to read:

Front page: Amanyala ebhildini likahulumeni elihlala abangakhokhi < Disgraceful filth in a government building sitting with unpaying residents

Front page picture: Uthathelwe isoka ngudadewabo < She had her steady boyfriend stolen by her sister.

Page 3: Bagane unwabu ngesenzo sothisha < They ‘marry the chameleon’ over the teacher’s  deed.

Page 3: Uzocela ibheyili ‘odlwengule’ ona-13 < Man who ‘raped’ a 13-yr-old will request bail

Page 3: Ubanjiwe ‘umdlwenguli’ obefunwa < Long-sought ‘rapist’ caught

Page 4: Inkombane ngebhilidi elihlala abakahulumeni bhusende < Poisonous-finger-pointing about a building housing government people being in a parlous state

Page 5: ‘Sidinga imizi hhayi izindlu zangasese’ < “We need homes, not toilets”

Page 6: ‘Uphazamisekile emqondweni’ < ‘He’s mentally disturbed’

Page 6: Kushone 20 wabafana abebeyosoka < Death of 20 boys who were going to be circumcised / be intitiated

Page 6: Sishayelwe ihlombe isinqumo sikaKolisile < Decision of Kolisile applauded (has its should patted)

Page 7: Iwumqemane intombazanyana eyasha < Tiny little girl who burnt is a hero

Page 7: Bazogomela umdlavuza ezikoleni < They will innoculate against cancer at schools

Page 8: Usaqhuba kahle ona-12 ongenazingalo < 12-year-old without arms making good progress

Page 10: Babuyile othisha abebesaba isibhaxu < The teachers who feared the whip have returned

Page 10: Sebehlaselana emakhaya ababangayo < Rivals at home are attacking each other.

Page 12: Zicasukile izitshudeni ‘ngembuzi’ < Students nauseated ‘because of a goat’

Page 13: Abanikwanga amanzi ngoba ebiza: ummeli < They haven’t been given water because it’s expensive: lawyer.

Page 14: Akube nokubambisana ezinhlakeni zikahulumeni (editorial) < Let there be cooperation between sections of government.

Page 14: Buyephi ubuntu kwabesilisa? (Cartoon by Qaps Mngadi) < Where did the ubuntu of men go to?

Page 14: Bantu besifazane asizikhethe izinto esizigqoka emphakathini (column by Nondumiso Mbuyazi, called ‘isibhuda samanje’) < Women, let us choose what we wear in the community

Page 15: ISilo asigxekanga izigqebhezana (letter from Mtwana Thulani Zulu eZibindini Zamadoda) < The Beast doesn’t run down the gossips

Page 15: Kuseyindelelo ukuthi uNjinji ukhulele entabeni (letter from Mxolisi Manyathi eNquthu) < It’s contemptuous saying that Njinji grew up in the mountains

Page 16: Uyalishaya ibhodwe ophekela awasemanzini < Cook for the water-based-regiments really strikes the pot

Page 17: Abakhangisi bengqephu bacija intsha yasemakhaya < Fashion-marketers urge on the homeland youth

Page 17: Bahlalele ovalweni abazali ngezingane zabo < Parents live in fear for their children

Page 20: I-NFP neqhinga ngobudlelwano ne-ANC < The NFP and the craft involved in making a relationship with the ANC.

And after glancing through them, running the metaphors and idioms in front of my eyes a few times before they made any sense, I had to run to my next lesson. But here they are – if you’re curious about something, or if my five-minute glance missed something, please comment and let me know!