Basola ukuthi uzingqongqisile obebalisa ngendlala – 30 points {front page headline}

Basola ukuthi uzibulele obehlala ebalisa ngosizi – 25 points {page 3 article}

Owesifazane waseNhlangakazi eNdwedwe obehlala ebalisa ngokweswela kwakhe nomndeni wakhe, kusolwa ukuthi uzithungele ngomlilo waba ngamalahle, kwasinda umzukulu wakhe ngempelasonto kusha indlu abebekuyona.

Bashaqekile ngohlahlele intombi wabe esezibulala – 20 points {page 3 article}

Sishaqise abaningi isenzo sowesilisa ohlahlele ngocelemba intombi yakhe ehlathini ngaphambi kokuthi aphuze ushevu wokubulala amakhizane maqede wazilengisa.

UMlaba akasiboni isidingo sokuphawula ngokaManase – 10 points {page 6 story}

Obeyimeya kaMasipala weTheku, uMnuz Obed Mlaba, uthi akayingeni indaba yokuphawula ngokuvela kwegama lakhe embikweni kaManase wenkohlakalo yezigidi zamarandi. Uthi akasiboni isidingo sokuphawula ngawo ngoba awusho lutho.

UMchunu wexwayisa othishanhloko – 5 points {page 14 article}

Ungqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal usexwayise osikhwili phambana nobhoko bothishanhloko, abagweva nezitifiiketi zabafundi abebenza u-matric nyakenye ngoba bengazibuyisanga izincwadi, ukuthi abkuyeke lokhu ngoba akuvumelekile. 

Ufukala abanye olokhu edlondlobala kwezamabhizinisi – 35 points {page 26}

Kudingeka kubanjiswane ukuze kongiwe ngendlela imvelo – kuloba uDkt Bandile Mkhize, Isikhulu esiphezulu seKZN Ezemvelo Wildlife – 35 points {page 27 column, ‘Siwela imifula’}

IChina izotshala u-R3 billion: Radebe – 5 points {page 30}

Kuzohlomula ngamathuba emisebenzi inqwaba yabantu baKwaZulu-Natal abakhele izindawo zamakhosi njengoba osomabhizinisi baseChina, ngokubambisana nohulumeni wesifundazwe behlela ukutshala imali engu-R3 billion emhlabeni ongamahektha angu-40 000.

As usual, feel free to post translations – some of the opening sentences were interesting, so I’ve included them here. What always amazes me is the degree to which dialect is encouraged in the paper.

 

 

Advertisements