Today I bring you the news (or the headlines, at any rate), for Wednesday’s Isolezwe (with a points system, as explained before. 

Front Page: Awalokothwanga amagama ezikhulu kukhishwa okaManase (25pts)

2nd Page: Zinswinyiwe izinhlelo zodado kuSABC (25 pts)

3rd Page: Kubibiyelwe amahlazo kokaManase ofingqiwe (15 pts)

4th Page: Kusinde ingane indoda iklabha unkosikazi wayo (10 pts)

5th Page: Kudutshulwe usomatekisi obaziwa ngoxolo (15 pts)

6th Page: Wayephuza utshwala owafa kuhlolwa ikhono (15 pts)

7th Page: Usatokile umshushisi ‘owadlwengula’ (10 pts)

8th Page: Kuyanuka yinkohlakalo kuMasipala (10 pts)

9th Page: Ufihlizwe yisitimela ethi uyawela eDurban Station (15 pts)

9th Page: Likhuzwe lalalela idimoni eNtshisekelo (10 pts)

10th Page: Ojahidada bakhiyele othisha bebhikisha (20 pts)

11th Page: Lisazicanasela iphoyisa elidubule ibhungu (20 pts)

12th Page (Editorial): Akube khona umnyakazo nakhu konakala ezikoleni (25 pts)

14th Page: Akubanga nazihibe kuqanjwa eyaseLovu (30 pts)

Enjoy! I particularly like page 10. Post comments to offer translations, please.

Advertisements